Produkty finansowe

 

Pożyczka medyczna to produkt pozwalający sfinansować zakup urządzeń medycznych od dostawców polskich oraz zagranicznych. Przedmiotem finansowania mogą być zarówno urządzenia nowe jak i używane (rekondycjonowane ). Możemy również sfinansować wyposażenie gabinetu oraz koszt prac adaptacyjnych. Lekarz wskazuje nam jakie urządzenie planuje zakupić wraz z informacją jaka firma będzie dostawcą sprzętu, następnie nasz doradca przygotowuje oferty finansowania i po akceptacji jednego z wariantów zostaje przygotowana umowa pożyczki. Aby ułatwić i przyśpieszyć załatwienie wszystkich formalności podpisanie umowy odbywa się najczęściej w miejscu prowadzenia praktyki lekarskiej.

Podstawowe cechy pożyczki medycznej:

 • Okres finansowania do 7 lat,
 • bez wpłat początkowych,
 • możliwość finansowania nowych praktyk lekarskich
 • wymagane dokumenty: dowód osobisty, prawo wykonywania zawodu.

Pożyczka medyczna to najbardziej optymalna forma finansowania zakupu urządzeń medycznych pod względem jej kosztu, oraz uproszczonym do minimum formalnościom w zakresie procedury  do 250 tys EUR.

 • LEASING OPERACYJNY

Ten rodzaj leasingu stosujemy dla urządzeń podlegających stawce  VAT 23%, charakteryzuje się on tym, że amortyzacja przedmiotu leasingu jest dokonywana przez firmę leasingową; wszystkie płatności leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla naszego klienta, a podatek VAT płacony jest razem z każdą ratą leasingową i podlega odliczeniu.

Zastosowanie tego leasingu w przypadku zakupu sprzętu medycznego (8%VAT) jest nieuzasadnione ekonomcznie ponieważ firma leasingowa do każdego z czynszów leasingowego musi doliczyć 23% VAT co znacząco wpływa na zwiększenie kosztu finansowania.

Przyjęto, że umowa leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami o podatku dochodowym) powinna być zawarta:

 • na co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, najczęściej jest to okres od 2 do 5 lat.

Po zakończeniu podstawowego okresu umowy, firma leasingowa ma prawo do przeniesienia własności przedmiotu umowy leasingu na korzystającego po cenie znacznie odbiegającej od ceny rynkowej (hipotetyczna wartość netto), najczęściej jest to 1% wartości początkowej urządzenia.

Podstawowe korzyści:

 • poprawienie płynności finansowej,
 • finansowanie do 100% wartości urządzenia,
 • niższy koszt kapitału (przy uwzględnieniu korzyści podatkowych),
 • płatności leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu zmniejszając podstawę opodatkowania,

     

 • LEASING FINANSOWY

 

Ten rodzaj leasingu stosujemy dla urządzeń podlegających stawce VAT 8% jak również 23%.
Przy Leasingu Finansowym amortyzacja przedmiotu leasingu dokonywana jest przez korzystającego (leasingobiorcę). Kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego jest część odsetkowa opłaty leasingowej i amortyzacja środka trwałego.

 

Podstawowe korzyści:

 • podatkowe- amortyzacja oraz odsetki (stanowią koszt uzyskania przychodu),
 • leasingobiorca staje się właścicielem środka trwałego po spłaceniu ostatniej raty leasingowej.
 • finansowanie do 100% środka trwałego,

Jeżeli planujesz zakupić urządzenia medyczne i szukasz finansowania skontaktuj się z nami, mamy najlepsze rozwiązania!

Odwiedź nasz fanpage 

Kontakt

Tel/Fax: +48 32 780 54 44

Tychy 43-100 ul. Gen.de Gaulle'a 8

Główni Partnerzy finansowi:

 

Copyright © 2024 KRC Med Finance sp. z o.o | Polityka cookies | Logowanie

Projekt i wykonanie